About

Engelbert fellinger

Foto’s die bossen en landschappen portretteren in zwart-wit. Ik fotografeer ongerepte plekken voordat ze worden ontwikkeld of vernietigd door de mens.

Hoewel de bebouwing en ontwikkeling overal om ons heen oprukt, zijn er nog steeds plekjes waar de menselijke invloed relatief klein is. Ik zoek deze bijna ongerepte plekken en fotografeer ze voordat ze zijn bedorven. Sommige plaatsen zijn beschermd en erkend als nationale parken, andere zijn stukjes natuur die in stedelijke- en plattelandsplanning vergeten lijken te zijn.

Ik wil onze natuur zo puur mogelijk laten zien. In de regel zijn er geen mensen op mijn foto’s of door de mens gemaakte elementen. Zwart-wit registreert licht, vorm, textuur, lijn en toonbereik zonder afleiding door kleuren.

Engelbert Fellinger

Nature in the anthropocene*

Even though the ornaments of civilization are all around us, there are still some parts of the globe where human influence is small. I try hard to find and photograph these almost pristine spots before they are spoiled. Some places are protected and recognized as national parks, others are snippets of nature that seem to have been forgotten in urban and rural planning.

I like to show our natural world as pure as possible. As a rule there are no people on my pictures or man-made elements. Working in black and white captures light, shape, form, texture, line and tonal range without color distraction.

Engelbert Fellinger

* The Anthropocene is a unit of time dating from the commencement of significant human impact on the Earth’s geology and ecosystems.

Materials:
Engelbert uses: his eyes, patience, Canon 5d mk2, prime lenses (28mm, 35mm, 50mm, 85mm).

Often used film cameras: Rolleiflex 3.5F (1960), Kiev 60, Rolleiflex Automat (1940), Hasselblad 500c/m, all loaded with Kodak TX400.